Otevřít menu
Dětská skupina Rozmarýnek Jaroměř

Ceník

STRAVNÉ

92,- Kč / den*

Ceník platný od 1. 9. 2024.

*Stravné může být změněno dle aktuálních cen jídla či změně cen obědů účtovaných dodavatelem (jídelnou).

5x týdně celodenní docházka

3.900,-Kč / měsíc

4x týdně celodenní docházka

3.400,-Kč / měsíc

3x týdně celodenní docházka

2.800,-Kč / měsíc

2x týdně celodenní docházka

2.200,-Kč / měsíc

1x týdně celodenní docházka

1.600,-Kč / měsíc

 

Školkovné slouží k úhradě nákladů spojených s provozem dětské skupiny, nemůže být proto kráceno a je nevratné. Platba do 25. dne předchozího měsíce převodem z účtu nebo hotovostně dle domluvy. Zaplatit můžete na účet Fio banka č.ú. 2001218561/2010, v.s. 201, do zprávy pro příjemce napište prosím jméno dítěte. Zájemci o platbu na fakturu, můžete zaslat objednávku na e-mail reditelka@dsrozmarynek.cz nebo poštou.

nahoru