Otevřít menu
Dětská skupina Rozmarýnek Jaroměř

Náš tým

Markéta

ředitelka

pečuje o to, aby školka dobře fungovala
a aby se v ní dětem líbilo

reditelka@dsrozmarynek.cz

720 162 622

Jaruška S.

zástupkyně ředitelky a chůva

připravuje týdenní plány. Denní aktivity zařazuje tak, aby se děti rozvíjely po stránce sociální i psychomotorické.

info@dsrozmarynek.cz

720 162 622

Klárka

chůva

je skvělým parťákem pro spontánní hru. Podporuje a rozvíjí tak kreativitu a samostatnost dětí.

info@dsrozmarynek.cz

720 162 622

Jaruška K.

chůva

miluje tanec, a tak přirozeně vede děti k různým pohybovým aktivitám.

info@dsrozmarynek.cz

720 162 622

Dětská skupina Jaroměř
nahoru