Otevřít menu
Dětská skupina Rozmarýnek Jaroměř

Náš den

Příchod dětí, volná hra, individuální činnosti

Cvičení a Rozvojové aktivity

Dopolední svačina

Příprava na pobyt a pobyt venku

Svlékání, příprava na oběd

Oběd

Odpočinek (spánek nebo poslech pohádky)

Odpolední svačina

Rozvojové aktivity

Volná hra, individuální činnosti

Dětská skupina Jaroměř

Hra

  • Spontánní hry probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými chůvou ve vyváženém poměru se zřetelem na individuální potřeby jednotlivých dětí.
  • Didakticky cílené činnosti probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce chůvy s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí, při vzájemném propojení jednotlivých vzdělávacích oblastí - citové a sociální, smyslové a poznávací, pohybové a estetické.

Pohybové aktivity

Při pohybových aktivitách dbají chůvy zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí, upozorňují na případná nebezpečí, zajišťují soustavnou pomoc při cvičení, bývají na nejrizikovějším místě. Ve třídě zařazují jen takové pohybové aktivity, které omezený prostor dovolí.

Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:

  • denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry
  • v průběhu dne jsou zařazeny pohybové chvilky a hudebně-pohybové činnosti
  • 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
  • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

Pobyt venku

Minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 9.00 – 11.30, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů (v případě příznivého počasí. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Během pobytu venku děti mají pokrývku hlavy, sluneční brýle, ochranný krém v UV faktorem.

Co nejvíce využíváme Rozmarýnkův dvoreček, který je plně oplocený, vhodný pro sport i pro vzdělávání.

nahoru